PLAY aby posłuchać naszej stacji w jakości 128 kbps
Dziś jest 25 czerwca 2019 roku
II Zlot Food Trucków w Jelczu-Laskowicach już niedługo... Mieszkańcy będą mogli spróbować dań kuchni z całego świata. ---
[+] Przetestuj pozdrowienia
Czwartek, 9 luty 2017

CENTRUM NA OSTATNIEJ PROSTEJ

img

Samorząd Powiatu Oławskiego zbliża się do uroczystego otwarcia i uruchomienia największej w swojej dotychczasowej historii inwestycji – pionierskiej w skali kraju jednostki dla osób niepełnosprawnych, czyli Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie

Nowoczesna bryła obiektu wpisała się w krajobraz osiedla Jakuba Sobieskiego, a już wkrótce placówka rozpocznie działalność. Sam budynek prezentuje się wyjątkowo: nowoczesne wnętrza, profesjonalny sprzęt rehabilitacyjny i informatyczny, kolorowe pomoce dydaktyczne, nowoczesna i wielofunkcyjna hala sportowa, to tylko niektóre z licznych zalet tego miejsca, w którym uczniowie niepełnosprawni i potrzebujący specjalistycznego wsparcia, będą mogli liczyć na profesjonalną pomoc.


Wyposażenie obiektu

Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie to inwestycja zaprojektowana i zrealizowana przez samorząd powiatu oławskiego, przy wsparciu finansowym samorządów gminnych. Całkowity koszt realizacji wynosi około 20 mln zł. Obecnie finalizowany jest ostatni etap przedsięwzięcia, polegający na kompleksowym wyposażeniu i zagospodarowaniu pomieszczeń placówki w meble i specjalistyczny sprzęt. Na to zadanie powiat pozyskał dofinansowanie z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości 738.832,55 zł. Samorząd otrzymał na ten cel także subwencję w wysokości 640.000 zł, w ramach podziału 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. W drodze przetargu wyłoniono najkorzystniejsze oferty na zakup wyposażenia.


Spółka szuka prezesa

- Trwają ostatnie prace wykończeniowe i porządkowe, szykujemy placówkę na przyjęcie pierwszych uczniów - mówi starosta Zdzisław Brezdeń. - Uroczystość otwarcia tej wyjątkowej placówki w skali całej Polski, podczas której podsumujemy proces inwestycyjny, odbędzie się w drugiej połowie marca br. Dokładny termin konsultujemy obecnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, ponieważ zależy nam, aby przedstawiciel rządu uczestniczył w inauguracji działalności placówki, która w sposób zasadniczy wpłynie na poprawę sytuacji w regionie w zakresie edukacji, rewalidacji, rehabilitacji oraz integracji społecznej rodzin.

Teraz istotne jest zorganizowanie pracy i bieżącego funkcjonowania jednostki, a także utrzymanie budynku oraz sprawne i efektywne zarządzanie, dlatego też w ubiegłym roku powiat utworzył spółkę z o.o., z siedzibą w Oławie, pod nazwą „Powiatowe Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjne”. W styczniu Rada Nadzorcza spółki ogłosiła konkurs, którego celem jest wybór prezesa Zarządu. Zgłoszenia są przyjmowane do 13 lutego br., do godz. 15.00, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Oławie. Pełna treść ogłoszenia, regulamin konkursu, kryteria oraz wszystkie niezbędne informacje, znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej starostwa oraz na stronie internetowej www.starostwo.olawa.pl 

Drzwi otwarte

Aby przybliżyć funkcjonalność i zakres działalności jednostki oraz dalsze plany rozwoju, niedługo po inauguracji działalności Centrum zostaną zorganizowane drzwi otwarte dla nauczycieli oraz przedstawicieli firm, zajmujących się przedmiotową problematyką, a także dla rodziców zainteresowanych umieszczeniem dzieci w Zespole Szkół Specjalnych w Oławie (ZSS).

Głównym zadaniem ZSS jest przygotowanie uczniów na miarę ich indywidualnych możliwości do niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, zaspokajanie ich potrzeb w zakresie edukacji, rehabilitacji oraz integracji ze środowiskiem. Należy podkreślić rangę kształcenia specjalnego, potrzebę poszerzania zadań edukacyjnych, rewalidacyjnych i kompleksowej rehabilitacji zgodnie z indywidualnymi potrzebami dzieci, opartej na wysokiej jakości, nowoczesnych metodach i formach pracy.

Placówka z gwarancją jakości

- Jestem przekonany, że Centrum szybko zaistnieje w świadomości społecznej, jako placówka z gwarancją na sukces, a dla uczniów będzie to miejsce szczególne i przyjazne, do którego chętnie będą uczęszczały, bo będą tam królowały: mądrość, życzliwość i tolerancja podkreśla starosta Zdzisław Brezdeń. - Cieszy fakt, że już wkrótce sytuacja osób, które będą korzystać z nowej placówki, zdecydowanie zmieni się na lepsze.

W jednym obiekcie będą funkcjonowały jednostki dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim tj.: przedszkole, szkoła podstawowa, zasadnicza szkoła zawodowa i szkoła przysposabiająca do pracy. W placówce uruchomione zostanie „Wczesne wspomaganie rozwoju”, młodzież skorzysta także z nowoczesnej i świetnie wyposażonej hali sportowej oraz stołówki, a dla dojeżdżających powstał internat. W dalszej perspektywie planowane jest utworzenie „Domu dziennego pobytu”, dla osób dorosłych z niepełnosprawnością.

Ekologiczny obiekt

Budynek będzie przyjazny także dla środowiska, a w dalszej perspektywie także dla budżetu powiatu, wykonany został bowiem z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań, służących obniżeniu zużycia energii, a tym samym minimalizacji kosztów eksploatacji.

Dzięki rozwiązaniom, wychodzącym naprzeciw potrzebom racjonalizacji zużycia energii w budownictwie, obiekt ten cechuje się wysoką energooszczędnością, a co za tym idzie, korzystnym wpływem na gospodarkę i środowisko naturalne. Ogrzewanie zapewnia pompa ciepła, a jej sprawność została znacznie podwyższona, dzięki użyciu wymienników gruntowych.

Istotą budownictwa pasywnego jest maksymalizacja zysków energetycznych i ograniczenie strat ciepła. Działania te podyktowane są wdrażaniem europejskiej polityki rozwoju technologii energooszczędnych oraz poszanowania energii w budynkach.


Źródło: Starostwo Powiatowe w Oławie


 

Komentarze do tego artykułu:Brak komentarzy.

Nie jesteś zalogowany w Club Hit by dodawać komentarze.

Rejestracja | Przypomnij hasło
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
Newsy prosto od Internautów
[+] Dodaj NewsaHit dnia

Projekt i wykonanie: BQstudio.pl
Radio HIT Olawa na Facebook.com