PLAY aby posłuchać naszej stacji w jakości 128 kbps
Dziś jest 17 stycznia 2021 roku
[+] Przetestuj pozdrowienia
Czwartek, 15 października 2020

PUNKT POBIERANIA WYMAZÓW OTWARTY!

img

Mobilny punkt pobrań materiału biologicznego uruchomiony został dzisiaj, 15 października, przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Oławie i będą w nim przeprowadzane testy na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Lokalizacja: parking od strony przychodni, pawilon znajduje się w pobliżu przystanku autobusowego.

Godziny pracy: w dniu 15 paźziernika br. od godz. 11.00 do 16.00

Od 16 października 2020r. siedem dni w tygodniu od godz. 8.00 do 13.00.

Materiał do badań będzie pobierany na podstawie zleceń (lekarskich i z Sanpeidu):

  1. od osób podejrzanych o zakażenie lub zakażonych wirusem SARS- CoV- 2, zwolnionych z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny na  podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.2)),

  2. od osób posiadających potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, w związku z obowiązkiem wykonania na podstawie przepisów, o których mowa w lit. a, testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,

  3. od osób, które rozpoczęły leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową przed dniem 14 marca 2020 r. i przerwały to leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową po dniu 13 marca 2020 r., przed upływem 15. dnia przewidzianego programem pobytu, i będą kontynuować jego realizację od dnia 15 czerwca 2020 r. na podstawie dotychczasowego skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową,

  4. od opiekuna dziecka – w przypadku świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych,

  5. od osób zakwalifikowanych na rehabilitację leczniczą w zakładach rehabilitacji leczniczej, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 i 782),  w związku z obowiązkiem wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, o którym mowa w przepisach określonych w lit. a,

  6. od osób innych niż określone w lit. a-e, którym zlecono wykonanie testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, za pośrednictwem systemu informatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, o którym mowa w przepisach określonych w lit. a”.

img/foto/mobilnypunkt.jpg

Źródło: Starostwo Powiatowe w Oławie


 


Komentarze do tego artykułu:Brak komentarzy.

Nie jesteś zalogowany w Club Hit by dodawać komentarze.

Rejestracja | Przypomnij hasło
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
Newsy prosto od Internautów
[+] Dodaj NewsaHit dnia

Projekt i wykonanie: BQstudio.pl
Radio HIT Olawa na Facebook.com