PLAY aby posłuchać naszej stacji w jakości 128 kbps
Dziś jest 25 czerwca 2019 roku
II Zlot Food Trucków w Jelczu-Laskowicach już niedługo... Mieszkańcy będą mogli spróbować dań kuchni z całego świata. ---
[+] Przetestuj pozdrowienia
Piątek, 25 czerwiec 2010

INWESTYCJE DROGOWE W POWIECIE...

img

Starosta oławski Marek Szponar, wójt gminy Domaniów Marek Chudy oraz Stanisław Talerzowski, dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego dokonali 10 czerwca br. oficjalnego odbioru wyremontowanej drogi powiatowej nr 1599 D Kończyce - Grodziszowice. Inwestorem tego zadania jest samorząd powiatu oławskiego.

Chociaż tegoroczna sroga zima, a następnie niszczycielska powódź utrudniały prowadzenie inwestycji i remontów, to jednak nie przyczyniły się one do opóźnień w realizacji zaplanowanych zadań. Poniżej przedstawiono przegląd niektórych przedsięwzięć drogowych, realizowanych w 2010 roku przez samorząd powiatu oławskiego, mających na celu poprawę jakości systemu komunikacyjnego oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy osób przemieszczających się po lokalnych drogach.


INWESTYCJE I REMONTY ZAKOŃCZONE W TYM ROKU

Remont odebranej 10 czerwca asfaltowej drogi dojazdowej do gruntów rolnych na drodze powiatowej nr 1599 D Kończyce - Grodziszowice na odcinku o długości 1,9 km i szerokości 5 metrów kosztował 661.789 zł. Zakres robót obejmował: recykling na zimno istniejącej konstrukcji drogi z dodatkiem cementu, emulsji i kruszywa kamiennego oraz wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych. Powiat Oławski na realizację tego zadania otrzymał z Urzędu Marszałkowskiego dotację w wysokości 120.000 zł. Kolejnych 108.000 zł ujęto w planie zadań rekultywacyjnych po 2010 r. z Terenowego Funduszu Gruntów Rolnych.


ul. ks. J. Janowskiego w Oławie. W marcu i kwietniu br., za kwotę 140.000 zł wyremontowano drogę powiatową nr 1571 D, czyli ul. ks. J. Janowskiego w Oławie. Zakres robót obejmował frezowanie, profilowanie i wykonanie nawierzchni na odcinku o długości 200 metrów. Po obu stronach jezdni powstały nowe chodniki.


ul. Zwierzyniec Duży w Oławie. Zakończył się remont drogi powiatowej nr 1581 D, czyli ul. Zwierzyniec Duży w Oławie - na odcinku pomiędzy mostami. Drogę o długości 160 metrów poszerzono o metr. Istniejąca podbudowę jezdni wyrównano, a jej nową nawierzchnię wykonano z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm. Po jednej stronie drogi zbudowano nowy chodnik z kostki betonowej brukowej. Koszt realizacji inwestycji to 92.000 zł.


ul. Kolejowa w Minkowicach Oł. Zakończył się remont drogi powiatowej nr 1548 D, czyli ul. Kolejowej w Minkowicach Oł. Drogę poszerzono do 6 metrów. Z mieszanki mineralno-bitumicznej ułożono nową nawierzchnię o grubości 5 cm. W ramach inwestycji wykonano ściek przykrawężnikowy oraz odwodnienie. Koszt realizacji tego zadania wyniósł w tym roku 136.000 zł a całość inwestycji wyniosła: 490.000 zł.INWESTYCJE I REMONTY W TRAKCIE REALIZACJI

Trwa przebudowa mostu drogowego stalowo - żelbetowego w ciągu drogi powiatowej nr 1572D w Ścinawie, przekraczającego rzekę Psarski Potok. Inwestycja potrwa do połowy października br., a jej koszt wyniesie 447.762,84 zł. Przebudowane zostaną m.in.: jezdnia oraz dojazdy, które poszerzy się do 6 metrów. Wymieni się istniejące balustrady żelbetowe na stalowe bariery ochronne z poręczami. Dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury wyniesie 50%.


Ulice 3 Maja, Sikorskiego, Różana i Spacerowa, nowe rondo w Oławie. Trwa modernizacja drogi powiatowej nr 1584 D, czyli ulic Sikorskiego, Różanej i Spacerowej oraz drogi nr 1572 D, tzn. ulicy 3 Maja - od skrzyżowania z drogą krajową nr 94 (Opole - Wrocław) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 396 (Bierutów - Oława). Przy zbiegu ulic Sikorskiego i 3 Maja powstaje nowe rondo. Łączny koszt modernizacji to 5.965.223,23 zł. Inwestycja zakończy się w 2011 roku. W tym roku zostaną wykonane prace o wartości 3.280.000 zł, a w 2011 r. będzie to kwota 2.685.223,23 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.


ul. Oławska w Jelczu-Laskowicach. Na początku maja rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej nr 1551D, czyli ul. Oławskiej w Jelczu-Laskowicach. Jest to kontynuacja prac z lat 2008 - 2009 r. Przebudowany zostanie odcinek o długości 230 metrów, od wiaduktu w stronę ulicy Kolejowej. Zakres robót obejmie: frezowanie, profilowanie i wykonanie nawierzchni. Powstanie oznakowanie poziome grubowarstwowe. Po obu stronach jezdni wykonane będą chodniki. Wymieni się 6 lamp ulicznych. Nasypy zostaną uformowane i zagęszczone (łącznie 700 m3). Zamontuje się ochronne poręcze typu olsztyńskiego o długości 358 metrów oraz stalowe bariery ochronne (długość - 330 metrów). Dokończenie przebudowy ul. Oławskiej, czyli remont następnego odcinka o długości 257 metrów (od ul. Kolejowej do skrzyżowania z ul. Polną), będzie możliwe jeszcze w tym roku. Tym samym zakończy się remont całej ul. Oławskiej (wraz z wiaduktem) o łącznej długości 3,1 km.


Ul. Kilińskiego w Oławie - kontynuacja prac z 2009 r. W ubiegłym roku wykonano odcinek o długości 1,2 km -w czerwcu tego roku wykonano odcinek o długości 685 metrów - od pogotowia energetycznego do pierwszych zabudowań przy ul. Kilińskiego. Wykonano recykling istniejącej konstrukcji drogi oraz ułożono nową nawierzchnię bitumiczna. Koszt to około 257.000 zł. Inwestycja jest współfinansowana w 50% przez gminę miejską Oława,


INWESTYCJE PLANOWANE

Ul. Lipowa w Oławie. W lipcu br. rozpocznie się przebudowa drogi powiatowej nr 1570 D, czyli ul. Lipowej w Oławie. Zmodernizowany zostanie odcinek drogi o długości 440 metrów, łączący ul. ks. Franciszka Kutrowskiego i Strzelną. Prace budowlane potrwają do końca października 2010 r. Całość inwestycji będzie kosztowała 730 093,93 zł. Połowę kosztów tego przedsięwzięcia, realizowanego przez samorząd powiatu oławskiego, pokryje dotacja z budżetu państwa, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 (tzw. "schetynówki"). W kosztach inwestycji partycypować będzie także gmina miejska Oława, która sfinansuje 25% wartości.


Przebudowa kanalizacji burzowej i chodnika w Wierzbnie na długości 200 metrów za około 200.000 zł. Zadanie będzie dofinansowane w 50% przez gminę Domaniów. Przebudowa jest związana z koniecznością udrożnienia istniejącej kanalizacji deszczowej - tylko w 2009 r. droga ta była zalana 3 razy.


Przebudowa chodnika oraz kanalizacji burzowej w Domaniowie na odcinku o długości 400 metrów. Chodnik będzie wykonany wzdłuż drogi - od Urzędu Gminy do Banku Spółdzielczego. Szacowany koszt wyniesie około 286.000 zł.


FOT: Starosta Marek Szponar przecina wstęgę podczas otwarcia wyremontowanej drogi powiatowej nr 1599 D Kończyce - Grodziszowice. Od lewej: Stanisław Talerzowski, dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego, w środku starosta Marek Szponar oraz - po prawej - wójt gminy Domaniów Marek Chudy.

źródło: Starostwo Powiatowe w Oławie


Komentarze do tego artykułu:Brak komentarzy.

Nie jesteś zalogowany w Club Hit by dodawać komentarze.

Rejestracja | Przypomnij hasło
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
Newsy prosto od Internautów
[+] Dodaj NewsaHit dnia

Projekt i wykonanie: BQstudio.pl
Radio HIT Olawa na Facebook.com