PLAY aby posłuchać naszej stacji w jakości 128 kbps
Dziś jest 17 czerwca 2019 roku
Wesoły autobus jedzie na Rajd Koguta. Są jeszcze miejsca --- Po osiedlu chodził żółw... --- W Oławie będzie można zdać prawo jazdy! ---
[+] Przetestuj pozdrowienia
Wtorek, 6 paĄdziernik 2009

Program wsparcia odnawialnych źródeł energii w powiecie oławskim

img 30 września 2009 r. Powiat Oławski rozpoczyna pilotażowy program wsparcia odnawialnych źródeł energii poprzez dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Do głównych celów programu należą: poprawa stanu środowiska z uwzględnieniem zmniejszenia emisji gazów i pyłów do atmosfery, racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska oraz propagowanie wśród mieszkańców powiatu oławskiego stosowania odnawialnych źródeł energii.

Należy pokreślić, że Starostwo Powiatowe w Oławie (instytucja realizująca program) jest pierwszą,
i jak do tej pory jedyną instytucją samorządową w powiecie oławskim wspierającą zadania związane
z rozwojem odnawialnych źródeł energii.


Realizacja programu polega na dofinansowywaniu przez Powiat Oławski zakupu i montażu instalacji solarnych. Przedmiotem dofinansowania są wyłącznie instalacje zlokalizowane na terenie powiatu oławskiego, a beneficjentami programu - wyłącznie osoby fizyczne. Z dotacji nie skorzystają zatem właściciele budynków, w których prowadzona jest działalność usługowa. Według przyjętych przez Zarząd Powiatu założeń, dotacja stanowi refundację części kosztów poniesionych przez inwestora na zakup i montaż instalacji. Refundacji podlegają jedynie udokumentowane koszty własne poniesione w danym roku po dacie zawarcia umowy z Powiatem Oławskim. Dotacje udzielane będą w wysokości nie przekraczającej 30 % całkowitych kosztów zakupu i montażu instalacji solarnej, nie większej jednak niż 5 000 złotych. Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W celu uzyskania dofinansowania należy:

złożyć wniosek w Starostwie Powiatowym w Oławie wraz z załącznikiem (wg ustalonych wzorów)
w terminie od 30.09.2009 r. do 20.10.2009 r.,

zawrzeć umowę z Powiatem Oławskim,

dokonać zakupu i montażu instalacji solarnej,

zawiadomić Starostwo Powiatowe w Oławie o zakończeniu zadania objętego dofinansowaniem,

przedłożyć dokumenty rozliczeniowe.

Refundacja kosztów zakupu i montażu instalacji solarnej, nastąpi po przeprowadzeniu kontroli zakończenia realizacji zadania przez pracownika Starostwa oraz przedłożeniu dokumentów rozliczeniowych.

Ponadto informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska pod numerami telefonów:

071 301 15 26, 071 301 15 57, 071 301 15 72.

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Oławie


Komentarze do tego artykułu:Brak komentarzy.

Nie jesteś zalogowany w Club Hit by dodawać komentarze.

Rejestracja | Przypomnij hasło
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
Newsy prosto od Internautów
[+] Dodaj NewsaHit dnia

Projekt i wykonanie: BQstudio.pl
Radio HIT Olawa na Facebook.com