PLAY aby posłuchać naszej stacji w jakości 128 kbps
Dziś jest 24 czerwca 2019 roku
II Zlot Food Trucków w Jelczu-Laskowicach już niedługo... Mieszkańcy będą mogli spróbować dań kuchni z całego świata. ---
[+] Przetestuj pozdrowienia
Wtorek, 6 paĄdziernik 2009

Stypendia i tytuły dla uzdolnionych uczniów z powiatu oławskiego

img

Uzdolnieni uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu oławskiego zostali wyróżnieni stypendiami oraz tytułami: „Maturzysty Roku" i „Technika Roku". Uroczystość wręczenia stypendiów oraz nadania tytułów odbyła się w dniu 30 września br. podczas sesji Rady Powiatu w Oławie. Okolicznościowe dyplomy wręczyli stypendystom: starosta oławski Marek Szponar oraz przewodniczący Rady Powiatu Józef Hołyński, którzy pogratulowali także zaproszonym na sesję rodzicom wyróżnionych uczniów.

REKLAMA

 Zarząd Powiatu w Oławie zgodnie z Uchwałą Nr XXV/134/2008 Rady Powiatu w Oławie z dnia 8 października 2008 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu oławskiego, przyznał tytuł „Maturzysty Roku" uczniowi Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie Krzysztofowi Matyńskiemu.

Tytuł „Maturzysty Roku" może być przyznany absolwentowi szkoły średniej ponadgimnazjalnej, prowadzonej przez Powiat Oławski, który spełni następujące kryteria:

na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej uzyska ze wszystkich przedmiotów średnią ocen powyżej 4,75 - za cały cykl nauki - świadectwo z wyróżnieniem;

otrzyma najwyższą średnią ilość punktów procentowych z 2 przedmiotów pisemnych zdawanych na poziomie rozszerzonym (bez względu na to czy są to przedmioty obowiązkowe czy dodatkowe);

otrzyma wzorową ocenę z zachowania.

Krzysztof Matyński uzyskał

- średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalne - 5,38,

- średnią ilość punktów procentowych z dwóch przedmiotów pisemnych zdawanych na poziomie rozszerzonym - 94,5 ,

- otrzymał wzorową ocenę z zachowania.


Zarząd Powiatu w Oławie zgodnie z Uchwałą Nr XXV/134/2008 Rady Powiatu w Oławie z dnia 8 października 2008 r. w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu oławskiego, przyznał tytuł „Technik Roku" uczennicy ZSP Nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Oławie Wiolecie Groń.


Tytuł „Technika Roku" może być przyznany absolwentowi technikum prowadzonego przez Powiat Oławski, który spełni następujące kryteria:

otrzyma najwyższy wynik procentowy na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe;

w przypadku absolwentów, którzy uzyskali taki sam wynik procentowy, uwzględniona będzie największa średnia ocen ze wszystkich przedmiotów;

otrzyma wzorową ocenę z zachowania.Wioleta Groń uzyskała:

- ilość punktów procentowych otrzymanych na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe: etap pisemny cz I-94%, cz II - 95 % etap praktyczny 100%

- średnia ocen ze wszystkich przedmiotów -5,03

- ocena z zachowania - wzorowaStypendia przyznane uczniom LO za bardzo dobre wyniki w nauce:


Jolanta Kasak, kl. 3

Aleksandra Wodzicka, kl. 2

Magdalena Aniśkowicz, kl. 3

Małgorzata Skiba kl. 2

Jakub Śliwiński kl. 2

Stypendia przyznane uczniom ZSP nr 2 za bardzo dobre wyniki w nauce

Weronika Łuczkiewicz, kl. 2

Joanna Kołtowska, kl. 3

Paulina Mesjasz, kl. 3

Magdalena Fietz kl. 3

Wioleta Wójcicka kl. 3Zasady i tryb przyznawania stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce:

warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie średniej ocen w poprzednim roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej, nie mniejszej niż 5,0 i co najmniej dobrej oceny z zachowania;

stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce przyznawane jest na okres roku szkolnego liczonego od września do czerwca ( 10 miesięcy);

rata miesięcznego stypendium nie może być wyższa niż dwukrotność zasiłku rodzinnego obowiązującego w dniu, w którym przyznane zostało stypendium;


Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i działalności artystycznej przyznane uczniom LO:


Marta Sygiet, kl. 3

Konrad Tomasiak, kl. 3

Agnieszka Jabłońska, kl. 3

Aleksandra Wdowiak kl. 3

Justyna Cygan kl. 3

Dorota Mędrzycka kl. 2


Stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie i działalności artystycznej przyznane uczniom ZSP nr 2

Mateusz Markowski, kl. 3

Mirosław Urbański kl. 3Zasady i tryb przyznawania stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce, sporcie, działalności artystycznej.

warunkiem otrzymania stypendium jest spełnienie następujących kryteriów:

podejmowanie działań w zakresie rozwijania uzdolnień w jednej z dziedzin: naukowej, artystycznej lub sportowej, potwierdzone uczestnictwem w przedsięwzięciach, konkursach, wystawach, publikowaniem prac itp. o zasięgu co najmniej wojewódzkim;

uzyskanie nagród, wyróżnień i dyplomów w wyżej wymienionych przedsięwzięciach;

propagowanie swoich zainteresowań wśród szkolnej i lokalnej społeczności;

uzyskanie co najmniej dobrej oceny z zachowania w roku szkolnym poprzedzającym przyznanie stypendium;Marta Karłowicz, uczennica LO kl. 1 uzyskała tytuł Laureata VIII Dolnośląskiego Konkursu Polonistycznego „Zdolny Ślązak Gimnazjalista 2008/2009.

Zasady i tryb przyznawania stypendium dla finalistów wojewódzkich, ogólnopolskich olimpiad lub konkursów przedmiotowych.

warunkiem otrzymania stypendium jest zajęcie I, II lub III miejsca w wojewódzkich, ogólnopolskich olimpiadach lub konkursach przedmiotowych.

stypendium dla finalistów wojewódzkich, ogólnopolskich olimpiad lub konkursów przedmiotowych przyznawane jest na okres roku szkolnego liczonego od września do czerwca (10 miesięcy).Podczas sesji uhonorowani zostali również laureaci Konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy powiatu oławskiego, którzy otrzymali symboliczne czeki.

Przypomnijmy - I miejsce i nagrodę 1000 zł zdobyło sołectwo Chwalibożyce, II miejsce i nagrodę 600 zł zdobyło sołectwo Miłoszyce, wyróżnienie i nagrodę 400 zł zdobyło sołectwo Minkowie Oławskie.

Na podstawie uchwały Nr 457/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. Zarząd Powiatu w Oławie ogłosił konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy powiatu oławskiego. W konkursie mogły uczestniczyć wieńce dożynkowe, które podczas gminnych dożynek odbywających się w powiecie oławskim zajęły pierwsze miejsce w poszczególnych gminach. Laureat I miejsca reprezentował Powiat Oławski w dniu 6 września br. w Sulikowie na Dożynkach Wojewódzkich zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Oławie


Komentarze do tego artykułu:Brak komentarzy.

Nie jesteś zalogowany w Club Hit by dodawać komentarze.

Rejestracja | Przypomnij hasło
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
Newsy prosto od Internautów
[+] Dodaj NewsaHit dnia

Projekt i wykonanie: BQstudio.pl
Radio HIT Olawa na Facebook.com