PLAY aby posłuchać naszej stacji w jakości 128 kbps
Dziś jest 25 czerwca 2019 roku
II Zlot Food Trucków w Jelczu-Laskowicach już niedługo... Mieszkańcy będą mogli spróbować dań kuchni z całego świata. ---
[+] Przetestuj pozdrowienia
Poniedziałek, 4 lipca 2011

INFORMACJA Z CZERWCOWEJ SESJI

img 30 czerwca 2011r. wójt Jan Kownacki na XIII sesji Rady Gminy Oława poinformował zebranych, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji, jednostka organizacyjna gminy,  podpisał z Urzędem Marszałkowskim umowę na dofinansowanie budowy stacji uzdatniania wody (SUW) w Bystrzycy wraz z budową sieci wodociągowej.

Dzięki temu ZWiK otrzyma ponad 4 miliony zł dotacji, co stanowi około 85% kosztów kwalifikowanych.

W ramach zadania powstanie nowa stacja uzdatniania wody w Bystrzycy. Obecnie funkcjonująca stacja, obsługująca oprócz Bystrzycy, Janików, Stary Górnik i Stary Otok, ma przestarzałą technologię, jest energochłonna i wymaga ręcznej obsługi. W ramach zadania zostanie również wybudowana sieć wodociągowa o długości około 3,5 km na trasie od stacji SUW do miejscowość Bystrzyca.

Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013 w ramach Priorytetu nr 4 Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego, Działania 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa. Wartość całkowita zadania to ponad 6 mln zł, z czego koszty kwalifikowane od których naliczana jest wysokość dofinansowania to około 5 mln. Pozostałą kwotę stanowi głównie podatek VAT, który gmina będzie sukcesywnie odzyskiwać w tracie realizacji inwestycji.

W dniu sesji został ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania. Wkrótce zostaną ogłoszone pozostałe przetargi na nadzór inwestorski, archeologiczny i na promocję projektu. Wszystkie ogłoszenia zostaną opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.gminaolawa.pl w zakładce Przetargi. Zakończenie robót zaplanowano na 30 września 2012r.

Podczas swojego wystąpienia wójt podziękował pracownikom ZWiK oraz Urzędu Gminy za zaangażowanie i skuteczność.

Na czerwcowej sesji radni gminy Oława podjęli następujące uchwały:

    w sprawie zmiany w budżecie gminy Oława na 2011r.

    w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawnych, przypadających gminie Oława i jej podległym jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg,

    w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Oława nr XXX/215/2008 z 30.10.2008r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury i aktu nadania statutu Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji z/s w Oławie,

    w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oława,

    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Stanowice,

    w sprawie przyznania dotacji parafii rzymsko-katolickiej p.w. św. Jakuba Apostoła w Małujowicach na dofinansowanie prac wymiany okien w kościele filialnym p.w. Podniesienia krzyża św. w Gaci,

    w sprawie przyjęcia aktualnego Programu Ochrony Środowiska dla gminy Oława,

    w sprawie zatwierdzenia wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy Oława.

Treść uchwał wkrótce zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: bip.gminaolawa.pl w zakładce: Prawo/Uchwały Rady Gminy Oława/Kadencja 2010-2014/2011

źródło: UG Olawa


Komentarze do tego artykułu:Brak komentarzy.

Nie jesteś zalogowany w Club Hit by dodawać komentarze.

Rejestracja | Przypomnij hasło
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
Newsy prosto od Internautów
[+] Dodaj NewsaHit dnia

Projekt i wykonanie: BQstudio.pl
Radio HIT Olawa na Facebook.com