PLAY aby posłuchać naszej stacji w jakości 128 kbps
Dziś jest 25 czerwca 2019 roku
II Zlot Food Trucków w Jelczu-Laskowicach już niedługo... Mieszkańcy będą mogli spróbować dań kuchni z całego świata. ---
[+] Przetestuj pozdrowienia
Niedziela, 11 wrzeœnia 2011

PIĘKNA WIEŚ DOLNOŚLĄSKA 2011r.

img Sudecka wieś łańcuchowa położona na granicy Gór i Pogórza Kaczawskiego w dolinie rzeki Bukownicy. Mowa o wsi Dobków w gminie Świerzawa. Jury właśnie ją uznało za najpiękniejszą dolnośląską wieś 2011 roku. Dziś członek zarządu województwa Włodzimierz Chlebosz ogłosił wyniki konkursu.

Konkurs „Piękna Wieś Dolnośląska”, zorganizowany już po raz trzeci przez urząd marszałkowski, to jeden z elementów wsparcia dla sołectw i gmin uczestniczących w programie Odnowa Wsi Dolnośląskiej. Ma on na celu wyłonienie oraz wypromowanie najlepszych, najbardziej innowacyjnych  i wzorcowych przykładów aktywności mieszkańców z terenów wiejskich.  Opierając się na założeniu, iż na wsi najlepiej działa zdrowa rywalizacja oparta na dobrym przykładzie - konkurs  sprawia, iż wsie mobilizując się realizują przedsięwzięcia, które w innej sytuacji by nie powstały lub ich zakres byłby znacznie mniejszy.

Konkurs, podobnie jak w roku poprzednim, zorganizowany został w czterech kategoriach, do których zgłosiły się łącznie 42 wsie z 25 gmin. W tym do kategorii "Najpiękniejsza wieś" - 19 wsi, "Najpiękniejsza zagroda” - 7 zagród, "Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi" - 12 projektów, „Najlepszy start w Odnowie Wsi” - 8 projektów.

W pracach Komisji konkursowej, powołanej przez marszałka Dolnego Śląska, udział wzięli przedstawiciele urzędu marszałkowskiego, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Dolnośląskiej Izby Rolniczej, pracownicy naukowi z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Moderatorzy Odnowy Dolnośląskiej Wsi.

Laureatami tegorocznej edycji konkursu zostali:

Kategoria „Najpiękniejsza Wieś”
   
1. Dobków, gm. Świerzawa    I miejsce    6.000 zł.       
2. Osolin, gm. Oborniki Śląskie    II miejsce    4.000 zł.       
3. Henryków Lubański, gm. Lubań    III miejsce    2.000 zł.       
4. Głuchowice, gm. Miłkowice    wyróżnienie    1.000 zł.       
5. Szczepankowice, gm. Kobierzyce    wyróżnienie    1.000 zł.    

Laureat I miejsca - wieś Dobków w gminie Świerzawa to przykład wsi z pomysłem na siebie, ale przede wszystkim z niezwykłym potencjałem,  który umiejętnie i skutecznie wykorzystuje poprzez realizację szeregu powiązanych ze sobą projektów. Modelowa współpraca organizacji wiejskich, w tym stowarzyszenia „Dobków” z gminą i Lokalną Grupą Działania poskutkowała licznymi projektami wyróżniającymi wieś na arenie gminnej i wojewódzkiej. Do najważniejszych projektów zaliczyć należy cykliczną imprezę pn. Warsztaty Artystyczne skupiającą twórców z całego pogórza Kaczawskiego i okolic, funkcjonowanie Ekomuzeum Rzemiosła z ofertami udziału  w warsztatach, pasiekami i galeriami. Ostatnim projektem jest stworzenie we współpracy ze Stowarzyszeniem Kaczawskim tradycyjnej Zagrody Sudeckiej. Wieś posiada także niezwykle interesujący szlak turystyczny obejmujący m.in. zabytkowe kapliczki położone na terenie wsi i okolic. Podsumowując: Dobków to wieś z tradycjami i kultywująca te tradycje, wychodząc z gotową ofertą dla wszystkich, dla których tożsamość i tradycja są wartościami niezwykle cennymi.

Laureat II miejsca - Osolin w gminie Oborniki Śląskie to miejscowość położona w malowniczej okolicy wśród lasów i stawów, zamieszkała przez niezwykłych ludzi.  Liczne organizacje wiejskie, doskonale współpracujące ze sobą, wykorzystują te walory do rozwoju swojej małej Ojczyzny. Wieś cechuje niezwykła aktywność mieszkańców, z inicjatywy których zrealizowanych zostało szereg projektów wpływających na poprawę warunków życia na wsi oraz na jej tożsamość.  Na duże uznanie zasługuje tu także widoczna niemal na każdym kroku doskonała współpraca wsi z gminą i starostwem oraz LGD. Liczba realizowanych inicjatyw sprawia, że każdy znajdzie tu coś dla siebie, a oferta powiększa się z miesiąca na miesiąc. 

Laureat III miejsca - Henryków Lubański w gminie Lubań to wieś, w której na niemal każdym kroku, przeszłość przeplata się z teraźniejszością. Niezwykłą atmosferę zawdzięcza ona wspaniałym mieszkańcom, którzy z wielką pieczołowitością pielęgnują swoje tradycje. „Cis - naszym bogactwem” - to niejako wizja rozwoju tej miejscowości. Mieszkańcy konsekwentnie i skutecznie wykorzystują swój ogromy atut jakimi są ponad 1300-letni cis wraz z aleją cisową oraz ogólnopolskie imieniny Henryka, impreza, która rokrocznie sprowadza do tej miejscowości setki osób nie tylko z terenu gminy czy powiatu, ale z całego kraju. Ostatnią perełką wsi jest szlak Św. Jakuba przebiegający przez wieś. Poprzez realizowane projekty infrastrukturalne sołectwo przygotowuje się na przyjęcie gości i tym samym dalszy rozwój oraz promocję wsi. Jednym słowem Henryków to wieś, która ma cel i w oparciu o swoje atuty świadomie planuje swój rozwój i buduje swoją markę w regionie.

Komisja postanowiła przyznać także wyróżnienia dla dwóch wsi - Głuchowice w gminie Miłkowice oraz Szczepankowice w gminie Kobierzyce za niezwykłe spektakularny początek działań w ramach Odnowy Wsi, zaangażowanie mieszkańców oraz świadome i konsekwentne działania zmierzające do stworzenia własnej marki na bazie zasobów swojej miejscowości.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę niezwykłe zaangażowanie mieszkańców, sprecyzowaną wizje rozwoju wsi, dbanie o tożsamość i zachowanie tradycji,  Komisja postanowiła przyznać dwie nagrody specjalne dla wsi - Rogów Sobócki w gminie Sobótka oraz Pokrzywnik w gminie Lubomierz.

Kategoria „Najpiękniejsza Zagroda”
W tej kategorii komisja postanowiła nie przyznawać nagród, ale wyróżnienia trzem zagrodom.
 
     
1. Maria i Zygmunt Sokołowscy Głuchowice, gm. Miłkowice    wyróżnienie    800 zł.       
2. Adrianna Kaminiarz Ołdrzychowice Kłodzkie, gm. Kłodzko    wyróżnienie    800 zł.       
3. Irena i Władysław Kurowscy Przesieka, Gmina Podgórzyn     wyróżnienie    800 zł.    

Wyróżnione zagrody to przykłady gospodarstw rodzinnych o różnym charakterze działalności, których gospodarze niezwykle chętnie angażują się w działania na rzecz swoich miejscowości. Państwo Sokołowscy mają duży wkład w nadanie charakteru wsi rzeźbiarskiej sołectwu Głuchowice poprzez stworzenie galerii rzeźb na terenie swojej posiadłości oraz wspieranie działalności organizacji wiejskich ku specjalizacji wsi. Gospodarstwo Państwa Kurowskich z Przesieki to przykład wspaniałego gospodarstwa agroturystycznego, w którym na uwagę zasługuje niezwykle piękny 2 hektarowy ogród - oczko w głowie gospodarza oraz niezwykle rodzinna atmosfera panująca  w gospodarstwie,  dzięki której każdy gość poczuje się tu jak w domu. Ostatnie wyróżnione gospodarstwo - zagroda Pani Adrianny Kaminiarz - to podobnie jak poprzednie - gospodarstwo agroturystyczne, które charakteryzuje się przede wszystkim wspaniale zachowaną zabudową oraz niezwykłą, domową atmosferą.

Kategoria „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”

Wybór tych najlepszych był bardzo trudny. Wygrały trzy całkiem różne projekty, lecz każdy z nich na swój sposób innowacyjny, wzorcowy i wyjątkowy.
   
1. „Festiwal Reimanna” Krosnowice, gm. Kłodzko    I miejsce    3.000 zł.       
2. „Zagospodarowanie centrum wsi Bystrzyca Górna pod potrzeby turystyczno-rekreacyjne” Bystrzyca Górna, gm. Świdnica    II miejsce 2.000 zł.       
3. „Śpiewam, tańczę i filmuje – nic mnie to nie kosztuje, bo to Unia nam funduje” Kuraszków, gm. Oborniki Śląskie    III miejsce    1.000 zł.    

I miejsce otrzymał projekt „Festiwal Reimanna” ze wsi Krosnowice w gminie Kłodzko. To niezwykła inicjatywa samych mieszkańców, w tym Towarzystwa Miłośników Krosnowic w celu kultywowania tradycji, szerzenia kultury i muzyki sakralnej oraz promocji swojej miejscowości wykorzystując ogromny atut jakim jest osoba Ignacego Reimanna, mieszkańca tej wsi. Już od 9  lat festiwal przyciąga do Krosnowic rzesze wielbicieli muzyki poważnej, zarówno z kraju jak i zza granicy. Skala i międzynarodowy zasięg tego projektu, jego niezwykły charakter oraz fakt, iż od tylu lat za całe przedsięwzięcie odpowiadają sami mieszkańcy wzbudził w Komisji  ogromny zachwyt i szacunek dla jego organizatorów. Projekt ten jest także, co dla Odnowy Wsi bardzo istotne, projektem „rozwojowym”, wspierającym powstawanie wokół siebie innych projektów wpływających bezpośrednio na rozwój wsi - przykładem są tu słynne  ciastka „reimannki” oraz jako materiał promocyjny płyty dvd z zapisem koncertów.

II miejsce zajął projekt pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Bystrzyca Górna pod potrzeby turystyczno-rekreacyjne” we wsi Bystrzyca Górna w gminie Świdnica. To modelowy przykład bardzo przemyślanego działania w celu nie tylko poprawy wizerunku wsi, ale przede wszystkim w celu zintegrowania jej mieszkańców bez względu na wiek. Mieszkańcy Bystrzycy Górnej, jak sami siebie nazywają „pozytywnie zakręceni” w ramach realizacji projektu przekształcili nieużytek znajdujący się  w centrum wsi na wspaniały plac sportowo-rekreacyjny, który służy nie tylko samym mieszkańców ale także turystom licznie odwiedzającym tą wieś. 

III miejsce zajął projekt ze wsi Kuraszków w gminie Oborniki Śląskie, którego celem nadrzędnym, wg samych pomysłodawców, było zintegrowanie młodzieży i osób starszych. Projekt jako inicjatywa oddolna został wymyślony i zrealizowany przez samych mieszkańców. Dzięki jego realizacji wieś nie tylko zyskała wspaniały produkt promocyjny - film o wsi oraz strona www - ale przede wszystkim wzrosła integracja społeczności lokalnej, która nadal cyklicznie spotyka się. Opracowana w ramach projektu piosenka oraz układ taneczny są nadal wykorzystywane do promocji nie tylko wsi, ale także całej gminy podczas wszelkiego rodzaju przedsięwzięć.

Najlepszy start w Odnowie Wsi
Kategoria ta, w swoim założeniu ma identyfikować wsie, którym w przeciągu kilku do kilkunastu miesięcy udało się z sukcesem rozpocząć  swoja przygodę z Odnową Wsi. Wszystkim trzem nagrodzonym projektom  - udało się to w 100%. Wszystkie trzy łączy jeszcze jedno – zbliżona liczba mieszkańców – niewiele ponad 100 osób.
     
1. Projekty zaplanowane w programie krótkoterminowym w sołeckiej strategii rozwoju wsi Spytków Spytków, gm. Zgorzelec I miejsce 4.000 zł.       
2. „Z chaosu Stowarzyszenie powstało” Podlesie-Ruszkowice, gm. Niemcza II miejsce 3.000 zł.       
3. „Piękna przyroda to wspaniała przygoda” Żerkówek, gm. Brzeg Dolny    III miejsce    2.000 zł.    

I miejsce - zajął Spytków w gminie Zgorzelec. To niewielka miejscowość licząca ok. 111 mieszkańców, lecz mimo to wyróżniająca się spośród innych niezwykłą aktywnością mieszkańców w pozyskiwaniu środków finansowych z różnych źródeł krajowych i zagranicznych. We wsi prężnie działa wiele organizacji. Liczby inicjatyw, uzyskanych dotacji, nagród w różnych konkursach można mieszkańcom Spytkowa tylko pozazdrościć. Wszystkie zrealizowane i zaplanowane przez nich projekty są nie tylko bardzo przemyślane, ale przede wszystkim zmierzają do osiągnięcia określonego celu jakim jest realizacja wizji wsi, która brzmi „Spytków - wioska atrakcji nad jeziorem” i niewątpliwie każdy znajdzie tu coś dla siebie.

II miejsce - zajęła miejscowość Podlesie-Ruszkowice w gminie Niemcza. Wieś licząca 126 mieszkańców w ciągu 7 miesięcy zrealizowała szereg projektów, które całkowicie odmieniły nie tylko samą wieś, ale przede wszystkim samych mieszkańców. Udało się zrealizować projekty na ogólną kwotę ponad 27.000 zł. ale co najistotniejsze pokonano główne bariery rozwojowe wsi. Cytując mieszkańców: „realizacja przedsięwzięć przełamała niechęć do wspólnych działań". Praca społeczna służy im do realizacji wspólnych celów oraz likwidacji roszczeniowej postawy oraz co również istotne - wspólna praca daje im ogromną satysfakcję i dobrą zabawę”.

III miejsce - otrzymała wieś Żerkówek w gminie Brzeg Dolny. Ta niewielka wieś licząca 104 mieszkańców zachwyciła niezwykłym entuzjazmem mieszkańców, zaangażowaniem by coś zmienić w swojej wsi. Do Odnowy Wsi przystąpili w roku 2009r. i zaraz po opracowaniu sołeckiej strategii założyli Stowarzyszenie. W ciągu kilku miesięcy udało im się zrealizować praktycznie wszystkie zaplanowane zadania, w tym to najistotniejsze - zintegrowali wieś oraz pokazali, że jak się bardzo chce to nie ma rzeczy niemożliwych. Zgłoszony to konkursu projekt dotyczył zagospodarowania terenu pod centrum rekreacyjne wsi obejmujące mini plac zabaw oraz trzy boiska. Wykonano dodatkowo wiatę oraz zadbano o estetyczne otoczenie całego obszaru. Wartością dodana było niewątpliwie zintegrowanie mieszkańców w każdym wieku oraz podniesienie estetyki otoczenia.


Komentarze do tego artykułu:



Brak komentarzy.

Nie jesteś zalogowany w Club Hit by dodawać komentarze.

Rejestracja | Przypomnij hasło
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
Newsy prosto od Internautów
[+] Dodaj Newsa



Hit dnia

Projekt i wykonanie: BQstudio.pl
Radio HIT Olawa na Facebook.com