PLAY aby posłuchać naszej stacji w jakości 128 kbps
Dziś jest 25 czerwca 2019 roku
II Zlot Food Trucków w Jelczu-Laskowicach już niedługo... Mieszkańcy będą mogli spróbować dań kuchni z całego świata. ---
[+] Przetestuj pozdrowienia
Wtorek, 7 maja 2013

WEŹ UDZIAŁ W MASZ TALENT!

img

Ośrodek Kultury w Oławie zaprasza dzieci ze szkół podstawowych na casting do kolejnej edycji "Masz Talent" Regulamin udziału niżej.
Regulamin konkursu„Masz talent”

I . Postanowienia ogólne
1. Konkurs „Masz talent” organizowany jest przez Ośrodek Kultury z siedzibą w Oławie ul. 11 Listopada 27. Partnerami konkursu są Gazeta Powiatowa „Wiadomości Oławskie” oraz Oławska Telewizja Kablowa.
2. Informacje na temat konkursu dostępne będą w wydaniach Gazety Powiatowej „Wiadomości Oławskie” oraz na stronie internetowej www.kultura.olawa.pl.
3. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci ze szkół podstawowych, które chcą zaprezentować swoje pasje, zainteresowania, talent. Ideą jest pokazanie zdolności scenicznych uczestników. Dopuszcza się: śpiew, recytację, taniec, gra na instrumencie, parodię itp.
4. Uczestnicy mogą występować indywidualnie lub grupowo.
5. Udział dziecka w konkursie wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na udział dziecka w konkursie, na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku dziecka a także obecności rodziców lub opiekunów prawnych w czasie castingu i finału. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody stanowi załącznik do Regulaminu.
6. Cele konkursu:
- promocja młodych talentów,
- popularyzowanie działań artystycznych.

II. Zasady konkursu
7. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a) zgłosić się w dniu 01.06.2013 r. do Ośrodka Kultury w Oławie, gdzie o godz. 10.00 w sali widowiskowej rozpocznie się casting;
b) przygotować na casting maksymalnie 5-minutowy pokaz swoich umiejętności oraz (jeśli jest potrzebny) podkład muzyczny na płycie CD w formacie audio.
c) wypełnić ankietę dostępną na stronie www.kultura.olawa.pl i dostarczyć ją do Ośrodka Kultury w Oławie do 29.05.2013r. do godz. 15.30.
d) zapoznać się z regulaminem konkursu i dokonać jego akceptacji na ankiecie zgłoszeniowej.
8.Warunkiem udziału w konkursie i odebrania nagrody jest podanie prawidłowych danych osobowych.
9. Brak akceptacji dla regulaminu konkursu lub niespełnienie warunków określonych w pkt. 4,5,7 powoduje automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika z konkursu.  
10. Z castingu zostanie wyłonionych 10 finalistów, którzy wezmą udział w  konkursie w trakcie Dni Koguta 2013 - 23.06.2012 r. od godz. 16.00.
11. Wyniki castingu, (lista finalistów), zostaną zamieszczone 04.06.2013 r. na stronie internetowej www.kultura.olawa.pl
12. Na stronie internetowej www.kultura.olawa.pl oraz w wydaniach Gazety Powiatowej „Wiadomości Oławskie” od 7.06. będą zamieszczone materiały na temat każdego finalisty.
13. Głosowanie na poszczególnych finalistów odbywać się będzie za pomocą głosowania sms. Każdemu finaliście zostanie przyporządkowany numer sms, który wraz ze zdjęciem ukaże się w czerwcowych wydaniach Gazety Powiatowej „Wiadomości Oławskie”. Głosy będzie można oddawać od 7.06.2012 r. do 23.06. do zakończenia konkurencji finałowych - do godz. 17.00.
14. Każdy może oddać dowolną liczbę sms-ów na daną kandydaturę.
15. Publiczność zadecyduje o tym, kto zdobędzie I, II i III nagrodę. Werdykt zostanie podany po zliczeniu głosów sms 23.06.2012r. około godz. 17.30
III. Nagrody:
16. Zostaną przyznane nagrody za I, II i III miejsce. Organizator dopuszcza wręczenie wyróżnień lub nagrody specjalnej.
IV. Postanowienia końcowe
17. Zgłaszając się do konkursu, tym samym akceptując jego regulamin, uczestnik (rodzic, opiekun prawny) wyraża zgodę na dokonanie publikacji informacji na temat finalisty oraz zdjęcia na stronie internetowej www.kultura.olawa.pl oraz w wydaniach Gazety Powiatowej „Wiadomości Oławskie”.
18. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
19. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie najbliższej rodziny pracowników Ośrodka Kultury w Oławie.


Komentarze do tego artykułu:Brak komentarzy.

Nie jesteś zalogowany w Club Hit by dodawać komentarze.

Rejestracja | Przypomnij hasło
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
Newsy prosto od Internautów
[+] Dodaj NewsaHit dnia

Projekt i wykonanie: BQstudio.pl
Radio HIT Olawa na Facebook.com