PLAY aby posłuchać naszej stacji w jakości 128 kbps
Dziś jest 24 czerwca 2019 roku
II Zlot Food Trucków w Jelczu-Laskowicach już niedługo... Mieszkańcy będą mogli spróbować dań kuchni z całego świata. ---
[+] Przetestuj pozdrowienia
Czwartek, 10 lipca 2014

RUSZYŁA PROCEDURA PRZETARGOWA SZKOŁY SPECJALNEJ

img

Zakończył się etap konstrukcji budżetu inwestycji - budowy Powiatowego Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnego z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie. Od 1 lipca samorząd Powiatu Oławskiego dysponuje już kompletem umów dotacji, podpisanych z lokalnymi samorządami. Uruchomiono zatem, wstrzymane do tej pory, działania związane z wyłonieniem inwestora zastępczego i wykonawcy budowy Centrum

Strony umowy określiły całkowity szacunkowy koszt realizacji przedsięwzięcia na kwotę 19.386.000 zł. Teraz inwestor zadania – samorząd Powiatu Oławskiego – przystąpił do kolejnego kroku, którym jest przeprowadzenie postępowania przetargowego i wyłonienie inwestora zastępczego na realizację przedsięwzięcia oraz ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy robót budowlanych. Wtedy poznamy także ostateczny koszt budowy placówki. – Podpisując z samorządem miasta Oława umowę w sprawie dotacji, zakończyliśmy ostatni, ale jak się okazało, najtrudniejszy etap formalności, niezbędny jednakże do domknięcia montażu finansowego oraz umożliwiający złożenie wniosków w celu pozyskania środków pozabudżetowych, bez których samorząd powiatowy nie udźwignąłby przedsięwzięcia - tłumaczy starosta Zdzisław Brezdeń. – Drogę do uruchomienia procedury przetargowej otwiera zatem naszemu samorządowi dopiero umowa, podpisana z miastem Oława, które w latach 2015 – 2017 na budowę Centrum udzieli dotacji celowej w wysokości do 6.800.000 zł.

Przed kilkoma miesiącami władze powiatu podpisały już umowy w sprawie przekazania dotacji na budowę placówki z trzema innymi samorządami: z gminą Domaniów, miastem i gminą Jelcz-Laskowice oraz z gminą wiejską Oława. - Pozostałe samorządy, które będą partycypowały w kosztach przedsięwzięcia, wywiązały się w ten sposób ze swych deklaracji złożonych na początku 2013 roku – mówi starosta Zdzisław Brezdeń. - W dokumentach tych ustalono zasady współpracy, współfinansowania kosztów budowy i wyposażenia Centrum. Ale to właśnie dotychczasowy brak potwierdzenia umową gwarancji dofinansowania inwestycji przez miasto Oława sprawił, że nie było formalnych możliwości wystąpienia o środki do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W przypadku NFOŚ będziemy się starać o dofinansowanie, do którego upoważnia nas zaprojektowanie i budowanie placówki w technologii energooszczędnej i ekologicznej.

Dokumentację budowy obiektu w technologii pasywnej wykonano na zlecenie samorządu powiatowego. Dzięki niej znacznie niższe będą koszty eksploatacji. Od roku 2018 technologia pasywna ma być obligatoryjna dla wszystkich budynków użyteczności publicznej. - W najbliższym czasie złożymy wniosek do PFRON i liczymy w tej sprawie na wsparcie władz samorządu Województwa Dolnośląskiego – mówi starosta Zdzisław Brezdeń. - Do czasu uzyskania dotacji musimy zabezpieczyć inwestycję we własnym zakresie, środkami pozyskanymi np. poprzez emisję dodatkowych obligacji lub zaciągnięcie kredytu.

Nowa powiatowa placówka będzie posiadała cztery kondygnacje. Powstanie przy ulicy Iwaszkiewicza, obok Szkoły Podstawowej nr 8. Przy Centrum wybudowana będzie sala gimnastyczna, a przyległy teren zostanie kompleksowo zagospodarowany. Obiekt będzie służył dzieciom i dorosłym z upośledzeniem psychofizycznym, ze wszystkichmiejscowości naszego powiatu. Swoim zakresem obejmie szereg oddziaływań natury pedagogicznej i społecznej, których celem jest przywrócenie osobie niepełnosprawnej możliwości funkcjonowania w społeczeństwie. Centrum ma odpowiadać współczesnym standardom i wymogom, dlatego będzie kompleksowym ośrodkiem edukacyjnym i rehabilitacyjnym. - Będzie to profesjonalna placówka rewalidacyjna dla osób w różnym wieku, jednostka o zróżnicowanym charakterze oddziaływań, ukierunkowanych na osoby o niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej – dodaje starosta Zdzisław Brezdeń. 

W obiekcie znajdą się m.in.: przedszkole specjalne, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pomieszczenia przeznaczone do użytkowania przez ZSS w Oławie (szkoła podstawowa i gimnazjum wraz z zespołem edukacyjno-terapeutycznym, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła przysposabiająca do pracy), ośrodek wsparcia dziennego dla dorosłych, pomieszczenia dla specjalistów, internat oraz pomieszczenia techniczne i administracyjno-biurowe.

Budowa centrum ma wyjść naprzeciw zdiagnozowanym problemom osób niepełnosprawnych, rozwiązać ich problemy i zapewnić, w komfortowych warunkach, możliwie najlepszą i fachową opiekę. Obecnie ZSS funkcjonuje w budynkach - SP nr 4 przy ul. Broniewskiego, przy ul. ks. Kutrowskiego oraz w pomieszczeniach ZOZ-u, gdzie mieści się szkoła podstawowa i grupa wychowawcza. Funkcjonowanie placówki w trzech miejscach przyczynia się dziś do wielu utrudnień. Dlatego ideą budowy nowego Centrum jest objęcie, w jednym miejscu, opieką fachowców osób niepełnosprawnych – od chwili urodzenia do osiągnięcia dojrzałości.

- Cieszy fakt, że finalizujemy już procedury, związane z formalnym przygotowaniem tej inwestycji - były one najbardziej czasochłonne, ale jednocześnie adekwatne do rozmiarów tego przedsięwzięcia, jego zaprojektowanych nowatorskichtechnologii i zakresu użyteczności – podsumowuje starosta Zdzisław Brezdeń. - Teraz rozpoczęliśmy działania, zmierzające do wyłonienia wykonawcy oraz pozyskania środków zewnętrznych. Mam nadzieję, że nie spotka nas już żadna niesprzyjająca okoliczność i ten etap przygotowania inwestycji jest ostatecznie zamknięty.


Źródło: Starostwo Powiatowe w Oławie


 


Komentarze do tego artykułu:Brak komentarzy.

Nie jesteś zalogowany w Club Hit by dodawać komentarze.

Rejestracja | Przypomnij hasło
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
Newsy prosto od Internautów
[+] Dodaj NewsaHit dnia

Projekt i wykonanie: BQstudio.pl
Radio HIT Olawa na Facebook.com