PLAY aby posłuchać naszej stacji w jakości 128 kbps
Dziś jest 14 maja 2021 roku
[+] Przetestuj pozdrowienia
Wtorek, 9 marca 2021

ZOSTAŃ JEDNYM Z NAS. WSTĄP DO POLICJI

img

Policja oławska informuje, że osoby zainteresowane wstąpieniem do służby mogą zgłaszać się do Komendy Powiatowej Policji w Oławie przy ul. Kopernika , od ponie-działku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00. Nie czekaj z podjęciem decyzji, w naszych szeregach czeka na Ciebie stabilna i ciekawa praca z początkowym wynagrodzeniem 3880 zł netto, a jeśli nie ukończyłeś 26 roku życia, to Twoja pensja będzie wynosić 4220 zł netto.

Dlaczego warto wstąpić do Policji?

Policja, jako ogólnopolski pracodawca, oferuje:

ciekawą, satysfakcjonującą służbę;
stabilne, stałe zatrudnienie;
wysoki poziom nauczania w szkołach policyjnych;
wynagrodzenie po szkoleniu podstawowym zawodowym dla funkcjonariuszy 3880 zł, a osobom do 26 roku życia 4220 zł „na rękę”
nagrody roczne, motywacyjne, jubileuszowe;
prawa emerytalne po 25 latach służby;
możliwość doskonalenia zawodowego;
możliwość rozwoju zawodowego;
prestiż zatrudnienia;
służbę w organizacji zaufania społecznego i szeroki wybór specjalizacji;
wyjątkową rolę społeczną – bycie policjantem to nie tylko zawód, jest to służba społeczeństwu;

Służbę w Policji może pełnić:

obywatel Polski o nieposzlakowanej opinii

osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
osoba korzystająca z pełni praw publicznych,
osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
osoba posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
osoba dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
osoba podlegające kwalifikacji wojskowej z uregulowanym stosunkiem do służby wojskowej.

Jeżeli  spełniasz wymogi formalne możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby.

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji proszone są o przygotowanie następujących dokumentów:

pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu,
wypełniony kwestionariuszy osobowy kandydata do służby (część A i B)
dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie,
kserokopie dowodu osobistego, prawa jazdy,
książeczkę wojskową zawierającą wpis potwierdzający odbycie zasadniczej  służby wojskowej lub przeniesienie do rezerwy,
kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie.

Przy przyjęciu do służby w Policji, będą preferowani kandydaci posiadający:

tytuł magistra , inżyniera, licencjata,
tytuł ratownika, ratownika medycznego albo pielęgniarki systemu w rozumieniu przepisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
wykształcenie średnie, branżowe (ukończenie liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia w klasie, w której były nauczane  przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania,
prawo jazdy każdej kategorii
uprawnienia instruktorów sportów walki, np. zapasy, judo, karate, boks, strzelectw sportowe, ratownictwo wodne, nurkowanie oraz sporty motorowodne,
dokument potwierdzający znajomość języka  obcego , co najmniej na poziomie  B2.

Rekrutacja do służby odbywa się w sposób ciągły.

Najbliższe Terminy przyjęć w województwie dolnośląskim:  20 kwietnia 2021 r., 13 lipca 2021 r., 15 września 2021 r., 3 listopada 2021 r., 30 grudnia 2021 r.


UWAGA: kandydaci do służby w policji zgłaszający się z ww. dokumentami  powinni legitymować się  dokumentem potwierdzającym tożsamość

Formularz kwestionariusza osobowego dostępny jest na stronach internetowych: Komendy Głównej Policji – www.policja.pl ,  Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – www.dolnoslaska.policja.gov.pl, oraz na stronie internetowej  Komendy Powiatowej Policji w Oławie

Więcej informacji uzyskasz u specjalisty ds. Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji  w Oławie -tel.47 8727 209.


Źródło: KPP - Oława


 


Komentarze do tego artykułu:Brak komentarzy.

Nie jesteś zalogowany w Club Hit by dodawać komentarze.

Rejestracja | Przypomnij hasło
zobacz
zobacz
zobacz
zobacz
Newsy prosto od Internautów
[+] Dodaj Newsa
zobacz
Hit dnia

Projekt i wykonanie: BQstudio.pl
Radio HIT Olawa na Facebook.com